Company Logo

KRÓTKA HISTORIA JAK POWSTAŁA NASZA SZKOŁA

 

W ciągu ponad 60-ciu lat swojej działalności szkoła przybierała różne formy organizacyjne.
 Wydarzeniem dla rozwoju szkolenia zawodowego było utworzenie Hufców budowlanych „Świt”, na bazie których tworzyła się szkoła. Hufce Budowlane „Świt” powstały w kwietniu 1946 r. z inicjatywy ówczesnego wojewody kieleckiego majora Eugeniusza Wiślicza-Iwańczyka. Młodzież zorganizowana w Hufcach uczyła się następujących zawodów: murarstwa, betoniarstwa, ciesielstwa, stolarstwa, hydrauliki, wykonywania instalacji elektrycznej. Prócz jednej z wyżej wymienionych specjalności każdy uczeń zobowiązany był wyszkolić się w zakresie jednej z dodatkowych specjalności, takich jak: szklarstwo, dekarstwo, malarstwo, wykonywanie posadzek i pieców. Nauka każdego z zawodów i pobyt w Hufcach trwał
3 lata.
W roku 1949 Hufce Budowlane „Świt” zostały decyzją Ministerstwa Odbudowy przekształcone w VIII Państwowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Rozpoczął on swą działalność w kwietniu 1949 r. i mieścił się przy ul. Sienkiewicza 44. Dyrektorem ośrodka był Edward Dobrowolski.
Od l VIII 1950 r. do 28 II 1952 r. istniała przy VIII Ośrodku w Kielcach Dwu-letnia Szkoła Budowlana kształcąca tzw. techników obmiarowców. Od l IX 1950 r. do 25 V 1953 r. istniało także pięcioletnie Technikum Budowlane dla Pracujących.
l września 1951 r. szkoła opuściła lokum przy ul. Sienkiewicza 44 i została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Międzyszkolnej l (obecnie Gagarina). Dyrektorem technikum został Edward Dobrowolski.
W 1952 r. został zlikwidowany VIII Państwowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Akta po zlikwidowaniu przejęło Technikum Budowlane mieszczące się w Kielcach przy ul. Międzyszkolnej 1.1 września 1952 r. powstała przy technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności kamieniarz budowlany.
Od l stycznia 1954 r. rozpoczęto akcję fundowania sztandaru szkolnego. Po zebraniu pieniędzy, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego zakupili sztandar i uroczyście przekazali go młodzieży. W tym czasie obowiązki dyrektora szkoły pełni inż. Witold Markiewicz.
We wrześniu 1959 r. położono kamień węgielny pod budowę szkoły i budynku warsztatowego przy ul. Zgoda 31
w Kielcach. W 1961 r. wykonany został w stanie surowym budynek warsztatów szkolnych oraz wykopy pod fundamenty i piwnice budynku szkolnego. W sierpniu 1962 r. szkoła przejęła do użytkowania nowy budynek warsztatowy.
W 1963 r. wprowadzono nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
. W skład zespołu wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Budowlane, Technikum Mechaniczne Zaoczne i Policealne Studium Budowane.
W następnym roku nastąpiła wyczekiwana przez wszystkich chwila. 7 marca 1964 r. uczniowie i nauczyciele przeprowadzili się z ulicy Gagarina 5 do nowego budynku szkolnego przy ulicy Zgoda 31.
Od l wrzenia 1966 r. w budynku szkolnym mieściło się wyodrębnione z Zespołu Szkół Zawodowych Nr l, Zaoczne Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Dyrektorem tegoż technikum był Tadeusz Ignatowicz. W 1979 r. klasy
o specjalności mechaniczno-elektrycznej przeniesiono do budynku Technikum Mechanicznego przy ul. Jagiellońskiej.
We wrześniu 1974 r. powstała przy ZSZ Nr 1, zgodnie z zaleceniami władz oświatowych, nowa form kształcenia zawodowego - Przyzakładowa Szkoła Kieleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Zostały powołane nowe specjalności podyktowane potrzebami gospodarki i budownictwa: monter konstrukcji stalowych, monter instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, monter rurociągów przemysłowych, mechanik maszyn budowlanych. Szkoła ta mieściła się tu do stycznia 1983 r. W 1981 r. wprowadzono nowy kierunek kształcenia - meblarstwo, co wynikało
z potrzeb kieleckiego przemysłu.

 

Obecnie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 kształci się ok. 1000 uczniów:

 •   w Technikum nr 1 o specjalnościach:
  - technik budownictwa,
  - technik architektury krajobrazu,
  - technik drogownictwa,
  - technik inżynierii sanitarnej,
  - technik technologii drewna,
  - technik geodeta.
 • w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 o specjalnościach:
  - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

  - murarz-tynkarz,
  - stolarz.Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.