Company Logo

Projekt: „Program: Edukacja przedsiębiorczości”

 


  Projekt: „Program: Edukacja przedsiębiorczości” będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w programie weźmie 30 uczniów (5 dziewcząt i 25 chłopców) z wybranych klas pierwszych i drugich Technikum nr 1.

  Głównym celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego,
  w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy.

  W ramach projektu nauczyciele będą uczestniczyli w warsztatach na temat sposobów korelowania przedmiotów ogólnych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych oraz aktywnych metod nauczania.

  Uczniowie biorący udział w tym projekcie będą mogli skorzystać z:

  doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach dyżurów Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,

  indywidualnego doradztwa zawodowego i personalnego przeprowadzonego przez doradcę zawodowego połączonego z otrzymaniem indywidualnego planu działania,

  grupowego doradztwa zawodowego,

  lokalnych wizyt studyjnych u potencjalnych pracodawców i w instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości,

  ze spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w wybranych branżach gospodarczych,

  warsztatów wzmacniających i kształtujących przedsiębiorczość, inicjatywność oraz kompetencje społeczne,

  wizyty studyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., w Narodowym Banku Polskim, Mennicy Polskiej S.A. i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

  udziału w grze online stymulującej prowadzenie działalności w wybranych trzech specjalizacjach województwa świętokrzyskiego,

  udziału w grze miejskiej mającej formę plenerowej rozgrywki zespołowej o tematyce poświęconej zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 Nad prawidłowym przebiegiem i realizacją tego projektu w naszej szkole czuwać będą:

  mgr inż. Czesław Sadowski – szkolny koordynator projektu - wicedyrektor szkoły,
  mgr Urszula Mendak - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości,
  mgr Ilona Michnicka - nauczyciel historii,
  mgr Katarzyna Borowiec - nauczyciel matematyki,
  mgr Jacek Praśkiewicz - nauczyciel języka niemieckiego,
  mgr Edyta Pedrycz - mentor SPInKi.

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

(do pobrania pdf)

 

 

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.