Company Logo

TECHNIKUM NR 1


4-letnie na podbudowie gimnazjum:

- technik budownictwa
- technik ochrony środowiska
- technik architektury krajobrazu
- technik drogownictwa
- technik technologii odzieży
- technik technologii drewna
- technik geodeta
- technik urządzeń sanitarnychZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2


Jeżeli chcesz szybko zdobyć atrakcyjny zawód i chcesz ukończyć szkołę zawodową możesz wybrać jedną ze specjalności: 

3-letnia:
- murarz-tynkarz
- stolarz
- monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych


I Ty możesz wybrać jedną z proponowanych przez nas specjalności:


1. Technik budownictwa – kierunek kształcenia, który pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych zajmujących się wykonawstwem oraz w pracowniach projektowych przygotowujących dokumentację techniczną inwestycji. Program nauczania obejmuje m.in. takie przedmioty jak: projektowanie, technologia budownictwa, kosztorysowanie, konstrukcje budowlane oraz organizację robót budowlanych.
Wykaz przedmiotów zawodowych: 
- podstawy budownictwa
- technologia budownictwa
- podstawy projektowania
- konstrukcje budowlane
- instalacje budowlane
- kosztorysowanie
- organizacja robót budowlanych
- eksploatacja obiektów budowlanych
- język obcy zawodowy
- zajęcia praktyczne
- specjalizacja
Praktyka zawodowa 3 tygodnie w kl. II i III


2. Technik drogownictwa – kierunek niezwykle atrakcyjny z powodu ogromnego zapotrzebowania na specjalistów budowy dróg, autostrad i mostów. Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu technologii robót ziemnych, projektowania dróg i mostów, miernictwa, inżynierii komunikacyjnej i zarządzania drogami.
Wykaz przedmiotów zawodowych:
- rysunek techniczny
- budownictwo ogólne
- mechanika budowli
- miernictwo
- konstrukcje budowlane
- drogi i ulice
- mosty
- materiałoznawstwo
- pracownia technologiczna
- maszyny drogowe
- technologia robót ziemnych
- kosztorysowanie
- zarządzanie drogami
- prawoznawstwo
- inżynieria komunikacyjna
- zajęcia specjalizujące
- język obcy zawodowy
Praktyka zawodowa 3 tygodnie w kl. II i III
Ćwiczenia z kl. II – 1 tydzień
Miernictwo – kl. III – 1 tydzień


3. Technik architektury krajobrazu – kierunek dla osób wrażliwych na piękno przyrody. Główne przedmioty zawodowe to m.in.: projektowanie, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie krajobrazu. Absolwent poznaje najnowsze tendencje w sztuce ogrodowej, może liczyć na zatrudnienie w biurach projektowych i urządzania ogrodów i terenów zielonych.
Wykaz przedmiotów zawodowych
- ochrona i kształtowanie krajobrazu
- rośliny ozdobne
- urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
- podstawy projektowania architektury krajobrazu
- eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów
- prowadzenie działalności gospodarczej
- zajęcia praktyczne
Praktyka zawodowa 5 tygodni w kl. III
Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym – 20 godz. dla 1 ucznia


4. Technik urządzeń sanitarnych – kierunek dla osób, zainteresowanych wiedzą z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych w krajach Europy Zachodniej, a od wielu lat wprowadzanych na rynek polski. Uczniowie poznają tajniki wiedzy dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji. Na absolwentów czekają firmy instalatorskie, przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne, energetyka cieplna i zakłady gazownicze. Fachowcy z tej branży poszukiwani są zarówno w kraju, jak i na rynkach pracy Europy Zachodniej.
Wykaz przedmiotów zawodowych:
- dokumentacja techniczna
- budownictwo ogólne
- wodociągi i kanalizacja
- ogrzewanie i wentylacja
- sieci i instalacje gazu
- ekologia środowiska pracy
- prawne podstawy działalności zawodowej
- specjalizacja zawodowa
- zajęcia praktyczne
Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. III
Specjalizacja zawodowa:
- wyposażenie budynków w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
- sieci wodociągowe i kanalizacyjne
- sieci cieplne
- sieci i instalacje gazu
- wyposażenie budynków w instalacje grzewcze

 

5. Technik geodeta – kierunek dla dobrych matematyków, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu informatyki geodezyjnej i kartografii, fotogrametrii, miernictwa i geodezji. Zdobyte umiejętności pozwalają absolwentowi na zatrudnienie w biurach geodezyjnych oraz w przedsiębiorstwach branży budowlanej i drogowej związanej z wykonawstwem.
Wykaz przedmiotów zawodowych
- geodezja ogólna
- geodezja inżynieryjna
- geodezja w gospodarowaniu nieruchomościami
- fotogrametria
- informatyka geodezyjna i kartograficzna
- język obcy zawodowy
- specjalizacja
Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie geodezyjnym 2 tygodnie w kl. III
Ćwiczenia geodezyjne: 
4 tyg. w kl. I
4 tyg. w kl. II
4 tyg. w kl. III


6. Technik technologii odzieży – zawód niezwykle atrakcyjny dla osób interesujących się modą i projektowaniem odzieży. Na zdobycie umiejętności potrzebnych przyszłemu kreatorowi mody pozwalają ciekawe zajęcia prowadzone w pracowni modelowania i wytwarzania odzieży oraz zajęcia z zakresu materiałoznawstwa i projektowania. Zawód cieszący się ogromnym zapotrzebowaniem na rynku pracy.
Wykaz przedmiotów zawodowych:
- podstawy projektowania odzieży- podstawy projektowania odzieży
- pracownia materiałoznawstwa
- pracownia modelowania
- organizowanie procesów produkcyjnych
- pracownia wytwarzania modeli odzieży
- zajęcia praktyczne
Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. III


7. Technik technologii drewna – kierunek dla osób zainteresowanych procesem projektowania i wytwarzania mebli. W zdobyciu potrzebnych w tym zakresie umiejętności pozwalają zajęcia z zakresu materiałoznawstwa, technologii i konstrukcji mebli. Na absolwentów czekają miejsca pracy w przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach i zakładach meblarskich oraz pracowniach zajmujących się projektowaniem mebli.
Wykaz przedmiotów zawodowych: 
- rysunek techniczny
- konstrukcje
- materiałoznawstwo
- technologia
- maszyny i urządzenia
- elektrotechnika i automatyka
- pracownia badań laboratoryjnych
- zajęcia praktyczne
- zajęcia specjalizujące
Praktyka zawodowa 3 tygodnie w kl. II i III


Kierunki Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2:


1. Murarz - tynkarz
Wykaz przedmiotów zawodowych: 
- technologia
- dokumentacja techniczna
- zajęcia praktyczne


2. Stolarz 
Wykaz przedmiotów zawodowych
- rysunek techniczny i konstrukcje
- technologia i materiałoznawstwo
- maszyny i narzędzia
- zajęcia praktyczne

 

3. Monter instalacji sanitarnych

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.