Company Logo

 Europoseł dr Czesław Siekierski na uroczystości 10-lecia współpracy międzynarodowej

 

2 kwietnia 2014 r. uroczyście obchodziliśmy 10 rocznicę współpracy międzynarodowej szkoły
w ramach europejskiego programu eTwinning. Uroczystość zbiegła się z dziesięcioleciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Imprezę zorganizował Klub Europejski eTwinning.

 

Uroczystość uświetnił swoją obecnością Europoseł dr Czesław Siekierski, który przybył wraz
ze swymi współpracownikami. Czytaj więcej

 

Przedstawicele środowiska lokalnego na lekcjach przedsiębiorczości

 

Dnia 18.11.2013 r. odbyło się spotkanie uczniów wybranych klas Technikum nr 1 z pracownikami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.
Zajęcia na temat „Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna” przeprowadzone zostały w formie warsztatowej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Organizatorką spotkania była nauczycielka przedsiębiorczości – mgr Urszula Mendak.

Podobne spotkanie odbyło się 28.01.2014 r. dla pozostałych klas Technikum nr 1.
Organizatorką tego spotkania była mgr Krystyna Lis – nauczycielka informatyki i przedsiębiorczości.

Dnia 20. 11.2013 r. odbyło się spotkanie uczniów Technikum nr 1 z pracownikami Urzędu Statystycznego
w Kielcach na temat: „Sytuacja społeczno
ekonomiczna województwa świętokrzyskiego w 2012 r”.
Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Organizatorką spotkania była nauczycielka przedsiębiorczości – mgr Urszula Mendak.

Dnia 29.01.2014 r. odbyło się spotkanie młodzieży naszej szkoły z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów – Panem Dariuszem Pykiem na temat praw konsumenta, zasad składania reklamacji oraz instytucji chroniących konsumentów w Polsce.
Organizatorką spotkania była nauczycielka przedsiębiorczości – mgr Urszula Mendak.

 

Współpraca grupy eTwinning z Biurem Europosła Czesława Siekierskiego

 1.      Zorganizowanie „lekcji europejskich” przy udziale przedstawiciela biura. Pani Katarzyna Nakla przedstawiła historię oraz bieżące problemy Unii Europejskiej.

 

2.      Udział nauczycieli i uczniów grupy eTwinning w konferencji „Europa dla młodzieży” w WDK w Kielcach
w dniu 9 maja 2012. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Muzoł-Świętokrzyski Kurator Oświaty. Referaty wygłosił Pan Czesław Siekierski oraz pracownicy naukowi UJK w Kielcach.

3.      Pomoc Biura Europosła Czesława Siekierskiego w sfinansowaniu nagród dla zwycięzców konkursu fotograficznego pt. „Piękno naszych gór”.

 

Pomagamy ubogim rodzinom w ramach akcji SZLACHETNA PACZKA oraz innych akcji charytatywnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1 IX - 31 XII 2011r. włączenie się w akcję „zbiórka telefonów” Fundacji „św.Mikołaj” i Fundacji „Dzieciom w Potrzebie” ogłoszoną na http://www.zbiorkatelefonow.pl/  zbiórka starych, nieużywanych tel.kom. i ich przesłanie Fundacji św.Mikołaja; akcja mająca na celu pomoc w zdobyciu pieniędzy na pomoc dzieciom w edukacji i spełnieniu ich marzeń, pomoc  wychowankom rodzinnych domów dziecka oraz samotnym rodzicom i matkom, którym potrzebne jest wsparcie na rynku pracy, organizacja turnusów terapeutycznych i zdrowotnych w Lipnicy Wielkiej na Orawie dla dzieci; fundacja przekaże te tel.kom. firmie utylizacyjnej, która je przejrzy, część naprawi i odsprzeda, z innych wykorzysta części, a z reszty pozyska surowiec wtórny; dochód ze sprzedaży naprawionych aparatów, ich części oraz surowca wtórnego otrzymają Fundacja św.Mikołaja i Fundacja Dzieciom w Potrzebie (M.Gębala)

 

 

 

                                

 

2.  23 i 24 IX, 2, 3, 9 i 10 XII 2011r., 16,17,23 i 24 III 2012r.  udział w ogólnopolskiej akcji: „Podziel się posiłkiem”  organizowanej przez Bank Żywności na rzecz potrzebujących; uczniowie-wolontariusze asystowali przy zbiórce żywności w sklepie „Bartek” przy ul.Czarnowskiej 7 w Kielcach (M.Gębala,A.Szymczyk,A.Szewczyk.,E.Juniszewska, M.Biskup, K.Przeorska)

 

 

 

  

 

3.  IX-VI 2011r. włączenie się za pośrednictwem Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w program: „Pola nadziei”, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii; ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka, dotarcie do młodzieży z tematyką hospicyjną, przybliżenie i pokazanie hospicjum od środka w sposób przyjazny i zrozumiały; posadzenie poletka żonkili na terenie szkolnym a na wiosnę kwesta na ulicach Kielc i ich sprzedaż; wspomaganie owsatnia pierwszego w Kielcach Hospicjum Stacjonarnego budowanego przez Caritas kielecką (M.Gębala,Ł.Gładka,A.Wrona,P.Gorzelak, warsztat szkolny)

 

 

 

 

 

4.  9 X 2011r. udział w kweście organizowanej z okazji XI Dnia Papieskiego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na rzecz uzdolnionej ubogiej młodzieży szkolnej; uczniowie-wolontariusze kwestowali przy kościele p.w.NMP Królowej Polski w Kielcach (M.Gębala)

 

 

 

 

 

5.  X 2011r.-II 2012r. włączenie się w akcję: „Każdy znaczek wspiera misje” polegającą na zbieraniu stemplowanych znaczków pocztowych i bezinteresownym ich przekazaniu ich Księżom Werbistom z Pieniężna; grupa misyjna w Pieniężnie nadesłane znaczki przygotowuje, sortuje i sprzedaje a uzyskane fundusze przekazuje na misje (M.Gębala)

 

 

 

 

 

6.  29 XI 2011r. zaproszenie do szkoły na spotkanie z uczniami na świetlicy szkolnej wolontariuszy z Diecezjalnego Centrum Wolontariatu celem przybliżenia idei wolontariatu i zachęcenia do zostania wolontariuszem (M.Gębala,p.D.Zegadło)

 

  

 

7.  XI/XII 2011r. adwentowy konkurs szkolny na własnoręczne wykonanie bożonarodzeniowej kartki świątecznej celem przesłania Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI w imieniu uczniów szkoły; pozostałe kartki z konkursu w większości przekazano na cele programu: "Skrzydła" prowadzonego przez Caritas  (M.Gębala,A.Szymczyk,E.Pedrycz)

 

 

 

III 2012r. szkolny konkurs na własnoręczne wykonanie kartki wielkanocnej dla papieża Benedykta XVI; wysłanie zwycięskiej pracy wraz z życzeniami w imieniu uczniów szkoły; pozostałe kartki z konkursu w większości  przekazano na cele programu: "Skrzydła" prowadzonego przez Caritas (M.Gębala,A.Szymczyk,E.Pedrycz)

 

 

 

 Poniższa praca, wykonana przez Sandrę Słoń z kl. 2AK  została wysłana do Ojca  Świętego:

 

 

 

 

 

Kartka wyróżniona:

 

 

 

8. 20 XII 2011r. włączenie się w przedświąteczną zbiórkę pieniędzy na rzecz ubogich rodzin i osób bezdomnych organizowana przez Caritas Diecezjalną w sklepie „Biedronka” przy Al.Solidarności 20 w Kielcach (M.Gębala)

 

 

 

 

 

 

 

9.  II-IV 2012r. wielkopostna akcja zbiórki odzieży na rzecz potrzebujących za pośrednictwem Caritas Diecezji Kieleckiej, do siedziby kt.órej została przekazana odzież a stamąd zostanie rozdysponowana pomiędzy naprawdę potrzebujących (M.Gębala)

 

 

 

10. 18 V 2012r. wolontaryjna kwesta wraz z uczniami na rzecz budowy pierwszego stacjonarnego Hospicjum Caritas w Kielcach (w ramach akcji Caritas Diecezji Kieleckiej) w kieleckiej galerii „ECHO” (mgr M.Gębala, mgr inż.M.Biskup, mgr K.Przeorska)

 
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.